BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Najvyššiu "Toi Toi cenu" má pre nás ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. 

Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri práci je súbor opatrení, zásad a správania, ktoré znižujú prípadné nepriaznivé následky vzniknuté pri práce. BOZP má v kalendári svoj svetový deň 28. apríla. TOI TOI & DIXI neustále zdokonaľuje a vyvíja nové technológie, aby sme čo najviac znížili dôsledky zlých hygienických podmienok na stavbách, priemyselných areáloch a pracoviskách. Prenajímame len mobilnú sanitu a hygienické služby v súlade s európskymi normami o BOZP. Všetky TOI TOI prenosné wc, vákuové toalety, sanitárne kontajnery a sanitárne prívesy sú vybavené vlastnými, najmodernejšími technológiami, ktoré zabezpečujú čo vysoké hygienické podmienky na pracoviskách. Toto je pre nás je najdôležitejšie, keď môžeme dodať bezpečné mobilné toalety na stavbu, lebo najvyššiu Toi Toi cenu má pre nás ochrana zdravia pri práci. 

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty