Deň Zeme banner

Deň Zeme

Prinášame pre ľudí hygienu a čistotu, ale nie znečistené životné prostredie.

Tento Deň Zeme nás vyzýva, aby sme neustále vyvíjali spoločné úsilie proti klimatickým zmenám na našej planéte. Naliehavo sa to týka nás všetkých a veľa sa o tom hovorí. My vieme, že len to nestačí. Spoločnosť TOI TOI & DIXI nie je ľahostajná k tomuto problému a každý deň je pre nás Deň Zeme. Dlhodobo sa snažíme správať zodpovedne a ohľaduplne k životnému prostrediu. Postupnou úpravou procesov a inováciou hygienických technológií prestávame ponúkať služby na úkor planéty. Ekologickým spracovaním odpadov z prenájmu mobilných sanitárnych zariadení, recykláciou plastov z poškodených prenosných wc, optimalizáciou spotreby pohonných hmôt pri servisovaní hygienických zariadení, znižovaním spotreby vody v mobilných toaletách a používaním ekologických hygienických potrieb prispievame k zmenám, ktoré môžu priniesť dlhodobé benefity pre všetkých.

My všetci v TOI TOI & DIXI si uvedomujeme, že zodpovednosť za rozumné využívanie planéty začína pri každom z nás a že my všetci tvoríme súčasť prírody. Sme za ňu zodpovední a ekologické správanie je dôležité aj v našich osobných životoch.

Na zmenu správania k životnému prostrediu je najvyšší čas. Zmeňte ho aj vy. Nehľadajte len lacné riešenia a služby, ale vyberajte si spoločnosti, ktoré sa správajú zodpovedne k životnému prostrediu.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty