O kontajneroch

Môžu sa kontajnery ukladať na seba a veľa seba?

Áno, je to možné. To je jedna z veľkých výhod výstavby pomocou modulárnych systémov. Kontajnerové zariadenia možno podľa potreby kedykoľvek rozšíriť smerom hore a vedľa seba. Prebytočné kontajnerové zariadenia možno tiež kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme však, že základy/podstavba musia spĺňať potrebné požiadavky, aby bolo možné kontajnery neskôr pridať. Spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. ponúka túto službu za príplatok.

Koľko úrovní je možné dosiahnuť pomocou kontajnerových zariadení?

Kontajnery možno stohovať až do troch poschodí.

Budem na zriadenie mobilného zariadenia potrebovať stavebné povolenie?

Vo všeobecnosti sa na každý stavebný projekt vyžaduje stavebné povolenie. Miestne predpisy sa líšia, ale vo všeobecnosti môžete jednoducho informovať stavebný úrad o svojom zámere inštalovať kontajner na prenájom na určité obdobie.

Kto musí požiadať o stavebné povolenie?

Za získanie stavebného povolenia je zodpovedný zákazník alebo jeho architekt.

Je strecha prístupná a znesie zaťaženie?

Všetky naše kontajnery majú prístupné strechy. Nie je však dovolené používať ich na skladovanie materiálov či iných predmetov. 

Spĺňajú kontajnery bezpečnostné predpisy na pracovisku?

Áno. Naše kontajnery spĺňajú predpisy pre kancelárie a odpočinkové miestnosti, ak sú miestnosti zariadené a vybavené v súlade s príslušnými smernicami. Predpisy pre pracoviská stanovujú, že teplota v prenajatom kontajneri nesmie v letných mesiacoch prekročiť určitú úroveň. Za poplatok môžeme poskytnúť klimatizačné jednotky, aby sa táto požiadavka splnila.

Kto poistí prenajímané kontajnery?

TOI TOI & DIXI ponúka poistenie zodpovednosti.

To pokrýva nasledujúce riziká:

Nevzťahuje sa na:

V závislosti od poistnej udalosti a prenajatej jednotky (jeden kontajner) sa na nájomcu vzťahuje spoluúčasť.

Ak si uzatvoríte vlastné poistenie prenajatého majetku, musíte nám predložiť doklad o príslušnej poistnej zmluve.

Koľko kontajnerov môže byť navzájom prepojených?

Aké pripojenia sú potrebné?

Ako sú kontajnery vyhrievané?

Naše kontajnery sú vybavené elektrickými ohrievačmi. Prípadne za poplatok si môžete vybrať klimatizačný systém, ktorý kontajner vykuruje aj chladí.

Je k dispozícii aj klimatizácia?

Klimatizáciu je možné dodať na požiadanie.

Môžu byť kontajnery dodávané aj s nábytkom a iným príslušenstvom?

Na požiadanie vám zabezpečíme voliteľné vybavenie, ako sú: stoly, stoličky, kartotéky, skrinky a kuchynky.

Existujú rôzne sanitárne kontajnery?

TOI TOI & DIXI má vo svojom portfóliu rôzne typy sanitárnych nádob. Viac informácií o jednotlivých armatúrach a funkciách nájdete na príslušných stránkach produktov.

Ako sa prepravujú kontajnery?

Kontajnery sa dodávajú a vyberajú pomocou žeriavového vozidla. Veľkosť dodávkového vozidla: Dĺžka nákladného vozidla cca 11 m / s prívesom cca 19 m Šírka nákladného vozidla s nákladom cca 3 m / nákladné vozidlo s bočnou oporou počas vykládky cca 9 m Výška nákladného vozidla s kontajnerom cca 4 m Hmotnosť nákladného vozidla vrátane kontajnera cca 22 t / s prívesom vrátane kontajnera cca 30 t Maximálna výška vykládky cca 8 m

Kedy sa uskutočňujú dodávky a odbery?

Doručenie a vyzdvihnutie sa vykonáva od pondelka do piatka od 7.00 do 16.00 h. Za poplatok vám radi doručíme a vyzdvihneme tovar aj v sobotu alebo v nedeľu od 7.00 do 16.00 h.

Je v cene zahrnuté týždenné čistenie kontajnerov?

Týždenné upratovanie nie je zahrnuté v cene prenájmu. Na požiadanie vám však radi vyčíslime náklady na čistenie kontajnera a dodanie spotrebného materiálu (toaletný papier, mydlo, papierové uteráky).

Späť na ponuku kontajnerov – – – –>
Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty