ČESTNÍ, SPOĽAHLIVÍ, OTVORENÍ

Dodržiavanie predpisov pre nás znamená viac než len dodržiavanie pravidiel a predpisov. TOI TOI & DIXI, s.r.o. predstavuje dôveryhodné značky s vysokými štandardmi kvality. Zodpovedné správanie a hodnoty ako čestnosť, spoľahlivosť a otvorenosť sú pre nás samozrejmosťou a tvoria základ dôvery, ktorú nám naši zákazníci a obchodní partneri denne prejavujú. Zodpovednosť znamená aj konanie v súlade so zákonom. Integrita našich obchodných aktivít je pre nás veľmi dôležitá. Neakceptujeme žiadne obchody, ktoré porušujú akékoľvek pravidlá.

KÓDEX SPRÁVANIA

Zásady dodržiavania predpisov a pravidiel v celej spoločnosti sú uvedené v našom Kódexe správania. Ak existujú obavy, že určité správanie či činnosti v TOI TOI & DIXI môžu byť v rozpore s pravidlami Kódexu správania, etickými zásadami alebo dokonca zákonom, je potrebné tieto obavy včas riešiť. Tento Kódex správania nás vedie k správnemu riešieniu prípadných problémov a zabrániť tak vážnym škodám pre spoločnosť a jej zamestnancov. 

DAJTE NÁM VEDIEŤ! SYSTÉM OZNAMOVANIA NEKALÝCH PRAKTÍK

Našim zamestnancom, ale aj zákazníkom, dodávateľom a ďalším obchodným partnerom ponúkame možnosť využiť službu "Dajte nám vedieť!", aby poukázali na možné porušenie predpisov. Takto je možné podávať hlásenia celosvetovo a nepretržite - bezpečne, dôverne a v prípade potreby aj úplne anonymne. Systém "Dajte nám vedieť! Whistleblower System" je potrebné používať zodpovedne. Odovzdávať by sa mali len také informácie, o ktorých je oznamovateľ presvedčený, že sú presné podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia. Falošné obvinenia alebo zavádzajúce informácie tu nemajú miesto.

DAJTE NÁM VEDIEŤ!

Dodržiavanie predpisov – horúca linka:

Phone +49 2102 9538001*

*Správy môžete zanechať v akomkoľvek jazyku.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty