O prenosných toaletách

Koľko mobilných toaliet potrebujem?

Čiastočne to závisí od toho, koľko hostí očakávate alebo ako dlho budete mobilné toalety potrebovať. Môžete tiež využiť našu kalkulačku kabín, ktorú nájdete pod doplnkovým vybavením každej kabíny WC. Samozrejme, radi vám poradíme aj individuálne. Neváhajte nás kontaktovať.

Môžem na mobilnú toaletu pripevniť vlastné nálepky?

Nie, akékoľvek olepovanie, označovanie, popisovanie, maľovanie nie je povolené.

Môžem mobilnú toaletu chrániť pred poškodením alebo krádežou tretími stranami?

Áno, objednajte si náš balík poistenia za škodu spôsobenú tretími osobami (vandalizmus) a krádež.

Existujú nejaké dodatočné náklady na likvidáciu odpadových vôd?

Táto služba je zahrnutá v cene prenájmu. Po odvoze zlikvidujeme odpadové vody v súlade s príslušnými zákonmi.

Kedy musím zaplatiť?

Po prijatí faktúry preveďte zostatok na bankový účet uvedený na faktúre. 

Aké voliteľné doplnky si môžem objednať?

Aké sú rozmery prenosnej toalety alebo toalety DIXI®?

Naše prenosné toalety majú ideálnu veľkosť: sú dostatočne veľké na to, aby boli pohodlné, a dostatočne malé na to, aby sa zmestili kamkoľvek.

Rozmery prenosných toaliet TOI® Water:

Rozmery pre prenosné toalety DIXI® B:

Rozmery pre prenosné toalety DIXI® Mini:

Presné údaje o rozmeroch našich rôznych modelov prenosných toaliet nájdete na príslušných stránkach produktov. 

Aké je vhodné miesto na umiestnenie mobilnej WC toalety?

Vytvorte miesto umiestnenia mobilnej WC toalety tak, aby bola v dosahu 6 – 7 metrov od bezpečného zastavenia a státia servisného (čistiaceho) vozidla Toi Toi & Dixi, s.r.o. Dostupnosť mobilnej WC toalety zabezpečte tak, aby ju bolo možné bez prekážok vyčistiť a dezinfikovať. Umiestnenie mobilnej WC toalety nesmie obmedzovať pracovníkov TOI TOI & DIXI, s.r.o. v prístupe k mobilným WC toaletám.

Vykonávate aj servis, čistenie prenosných toaliet, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve?

Áno, poskytujeme čistenie a dezinfekciu aj likvidáciu odpadu z prenosných WC toaliet, ktoré nie sú majetkom Toi Toi & Dixi, s.r.o. Náklady na tento servis sú spoplatnené podľa cenníka Toi Toi & Dixi, s.r.o.

Čo znamená mimoriadny servis prenajatej mobilnej WC toalety?

Počas trvania dlhodobého i krátkodobého prenájmu mobilnej WC toalety si môžete objednať mimoriadne vyčistenie, dezinfekciu a vývoz odpadu. Tento mimoriadny servis (čistenie a dezinfekcia, vývoz odpadu) je spoplatnený podľa platného cenníka TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Ako často čistíte mobilnú WC toaletu? Ako často treba čistiť mobilnú WC toaletu?

Štandardne postačuje vyčistiť a vydezinfikovať mobilnú WC toaletu raz do týždňa. Frekvencia čistenia a dezinfekcie však závisí od množstva ľudí, ktorí budú mobilné WC toalety používať. Pri dlhodobom prenájme mobilnej WC toalety čistíme a dezinfikujeme WC toalety každý týždeň. V prípade, že mobilnú WC toaletu bude pravidelne používať viac ľudí, tak frekvenciu čistení je možné, po dohode, zvýšiť až na tri krát za týždeň.

Koľko mobilných toaliet potrebujem?

Čiastočne to závisí od toho, koľko hostí očakávate alebo ako dlho budete mobilné toalety potrebovať. Môžete tiež využiť našu kalkulačku kabín, ktorú nájdete pod doplnkovým vybavením každej kabíny WC. Samozrejme, radi vám poradíme aj individuálne. Neváhajte nás kontaktovať.

Aký je čas doručenia a vyzdvihnutia?

Dodávky sa uskutočňujú od pondelka do piatku, približne od 7.00 do 18.00 h. Niekedy z logistických dôvodov môže byť vaša toaleta (toalety) dodaná až tri dni pred požadovaným dátumom dodania. Odbery sú naplánované podľa servisných okruhov. Ak bude vaša objednávka doručená skôr, ako bolo dohodnuté, alebo ak TOI TOI & DIXI, s.r.o. nebude môcť z logistických dôvodov vyzdvihnúť toalety v dohodnutý deň, nevzniknú vám žiadne dodatočné náklady.

Späť na prenosné toalety – – – –>
Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty