SVETOVÝ DEŇ TOALIET – WORLD TOILET DAY

Predstavte si, že na svete nie sú vôbec žiadne toalety! Čo by ste urobili vo chvíli, keď "musíte"? Kam by ste išli? A čo s tým čo po vás zostane? Možno si často ani neuvedomujeme akú dôležitú úlohu pre nás má toaleta.

Koľko života presedíte na WC.

Sanitárny kontajner

Zamysleli ste nad tým niekedy? Keď si uvedomíte, že na toaletu chodíte denne, zistíte, že v nej stávite pekný kus života. 

AKO A ČÍM ZABEZPEČIŤ STAVBU? Usmernenia podľa stavebného zákona, teda Zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Mobilné oplotenie

Podľa právnych predpisov platia pri zriaďovaní a prevádzke stavenísk určité požiadavky, ktoré musia rešpektovať všetci účastníci podieľajúci sa na výstavbe. Pozrite na čo by ste mali myslieť a na čo by ste nemali zabudnúť.

Koľko toaliet na stavbu, pracovisko či podujatie?

Mobilné toalety

Pozrite si odporúčania pre dlhodobý a krátkodobý prenájom sanitárnej techniky na stavbu či pracovisko.

NA ČO BY STE NEMALI ZABUDNÚŤ

TOI TOI na stavbe

Prenájmom mobilnej toalety sa starostlivosť o hygienu zamestnancov na stavbe a pracovisku nekončí.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty