Odporúčania k prenájmu mobilných toaliet

Pozrite si naše odporúčania na tieto vaše najčastejšie otázky:

­– – – ­– –

DLHODOBÝ PRENÁJOM

Mobilné toalety na stavbu, pracoviská, areály či verejné priestory.

Odporučenie TOI TOI & DIXI, s.r.o., vychádza z Európskej normy DIN EN 16194 a opiera sa o nariadenie vlády 391/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci.
Pri dlhodobom prenájme mobilných toaliet na stavbu, pracoviská a verejné priestory sa stanovujú následovne:

Muži

1 mobilná toaleta na 10 mužov,
2 mobilné toalety na 11 – 20 mužov,
nad 20 mužov ďalšia jedna mobilná toaleta na každých ďalších 10 mužov.

Ženy

1 mobilná toaleta na 10 žien,
2 mobilné toalety na 11 – 20 žien,
nad 20 žien ďalšia jedna mobilná toaleta na každých ďalších 10 žien.

Mobilná toaleta sa musí čistiť minimálne raz po 5 pracovných dňoch s 8-hodinovou smenou. Na prízemných staveniskách nesmie presiahnuť maximálna vzdialenosť od pracoviska ku toalete 100 m. Na viacúrovňových staveniskách musí byť toaleta rozmiestnená na každom 2. poschodí.

Okrem pracovníkov klienta patria do skupiny používateľov aj pracovníci subdodávateľov.

K mobilným toaletám je nutné zabezpečiť možnosť umytia rúk po použití prenosného wc. Túto možnosť vyrieši prenájom mobilnej toalety Toi Fresh VIP, ktorá má veľké umývadlo. Rovnako vynikajúco poslúži bezdotykový dezinfekčný stojan Toi Care s nádržou až na 10 litrov dezinfekcie, ktorý sa obsluhuje bezkontaktne nožnou pumpou.

KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM

Mobilné toalety na festival, koncerty, verejné podujatia a súkromné akcie.

Pri organizovaní krátkodobých podujatí vám odporúčame poradiť sa na Toi Toi Infolinke 0850 850 123, alebo emailom [email protected]. Odborne s vami skonzultujeme množstvo mobilných toaliet a rozsah vykonania servisov pri krátkodobom prenájme mobilnej toalety.
Pre všeobecné plánovanie prenájmu mobilných toaliet môžete využiť ako pomôcku nasledovnú tabuľku:

Množstvo ľudí na podujatí Minimálny počet mobilných toaliet Minimálny počet mobilných toaliet
Pri návštevnosti 50 % žien a 50 % mužov Podujatie ktoré trvá do 6 hodín Podujatie ktoré trvá do 12 hodín
do 249 ľudí 2 3
250 – 499 3 5
500 – 990 6 9
1000 – 1999 12 18
2000 – 2999 25 38
3000 – 3999 38 57
4000 – 4999 50 75
5000 – 5999 63 95
6000 – 6999 75 113
7000 – 7999 88 132
8000 – 8999 100 150
9000 – 9999 113 170
10000 – 12499 125 188
12500 – 14999 156 234
15000 – 17499 188 282
17500 – 19999 219 329
20000 250 375
Viac ako 20000 Je nutná individuálna konzultácia Je nutná individuálna konzultácia

Pokiaľ sa na podujatí podávajú jedlá a nápoje, budú sa prenosné wc používať častejšie, preto musíte počet mobilných toaliet zvýšiť minimálne o 30 %.

V prípade, že podiel žien na podujatí prevyšuje 50 %, musí sa počet mobilných toaliet zvýšiť. Zvýšený počet mobilných toaliet ochotne s vami skonzultujeme.

Ak podujatie trvá dlhšie ako 6 hodín, musí byť minimálne každých 6 hodín vykonané čistenie a dezinfekcia mobilných toaliet.
V prípade rozsiahlejších hromadných podujatí, napr. festivalov, je vhodné zabezpečiť pohotovostnú službu na mieste podujatia. 

Na každom podujatí musíte zabezpečiť minimálne jednu mobilnú toaletu pre každých 10 invalidov a pre rodičov s deťmi. 

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty