DLHODOBÝ PRENÁJOM

Čo je to dlhodobý prenájom sanitárneho zariadenia?

Je to prenájom mobilnej WC toalety, sanitárneho kantajnera, alebo iného toaletného zariadenia (pisoár, dezinfekčný stojan, umývadlo…) na 15 a viac dní.
Dlhodobý prenájom mobilnej WC toalety zahŕňa:

Ako účtujete (fakturujete) dlhodobý prenájom mobilnej WC toalety?

KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM

Čo je to krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety?

Je to prenájom na 1 – 14 dní, vrátane. Krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety zahŕňa:

Ako účtujete (fakturujete) krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety?

Výpočet ceny pri každom krátkodobom prenájme mobilnej toalety je odlišný. Závisí podľa dĺžky prenájmu (1 – 14 dní) a miesta umiestnenia mobilnej WC toalety (vzdialenosť, dostupnosť autom, prístup k WC atď.), podľa počtu prenajatých mobilných WC a vykonaných servisov (čistenie a dezinfekcia, odvoz odpadu).

Doručenie a Odvoz

Aký je čas doručenia a vyzdvihnutia?

Dodávky sa uskutočňujú od pondelka do piatku, približne od 7.00 do 17.00 h. Príležitostne z logistických dôvodov môže byť vaša toaleta (toalety) dodaná až tri dni pred požadovaným dátumom dodania. Odbery sú plánované podľa servisných okruhov. Ak bude vaša objednávka doručená skôr, ako bolo dohodnuté, alebo ak TOI TOI & DIXI, s.r.o. nebude môcť z logistických dôvodov vyzdvihnúť toalety v dohodnutý deň, nevzniknú vám žiadne dodatočné náklady.

Musím byť na mieste doručenia alebo vyzdvihnutia?

Pri doručení alebo vyzdvihnutí nemusíte byť prítomní na mieste. Musíte však zabezpečiť, aby bolo miesto inštalácie jasne označené. Prístup nákladných vozidiel je potrebný do vzdialenosti piatich metrov od konečného miesta a vozidlám nesmie brániť žiadna prekážka (plot, brána, priekopa, násyp, nezpevnený povrch, potok, rieka a.t.ď.).

Ako môžem zabezpečiť vyzdvihnutie mobilnej toalety?

Ak si prenajímate naše prenosné toalety na stavenisko, nemusíte uvádzať dátum ukončenia prenájmu. Zo skúseností vieme, že staveniská môžu byť nepredvídateľné a ich dokončenie sa môže často oneskoriť. Hneď ako budete vedieť, kedy prenosné toalety už nebudete potrebovať, jednoducho nám zavolajte. O zvyšok sa postaráme my. Po písomnom potvrdení ukončenia zmluvy o prenájme trvá minimálne jeden týždeň, kým dôjde k vyzdvihnutiu. Príslušné telefónne číslo a vaše osobné číslo objednávky nájdete v potvrdení objednávky, ktoré vám po zadaní objednávky vystaví náš zákaznícky servis.

Kto je zodpovedný za škody na prenajatej prenosnej toalete?

Existujú rôzne riziká, za ktoré môže byť nájomca zodpovedný v prípade škody. TOI TOI & DIXI, s.r.o. ponúka poistenie, ktoré vás zbaví zodpovednosti v prípade škody spôsobenej treťou osobou, vandalizmom, prírodnými živlami (ako je požiar, krupobitie a víchrica). Nevzťahuje sa na škody spôsobené vami, škody spôsobené nesprávnym používaním a škody na majetku tretích osôb. Ak si nezabezpečíte vlastné poistenie, budete plne zodpovední za všetky škody na prenajatých predmetoch.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty