Prečo je prenájom mobilných toaliet ideálnym riešením pre stavby?

???? HYGIENA: Mobilné TOI TOI toalety sú vybavené umývadlami a sanitárne kontajnery aj sprchami, ktoré umožňujú udržiavať hygienu na pracovisku. Tým sa znižuje riziko prenosu chorôb a infekcií medzi pracovníkmi a ich práceneschopnosť.

???? ÚSPORNOSŤ: Prenájom mobilných TOI TOI toaliet je lacnejší ako vybudovanie a údržba stálych záchodov. Používaním mobilných toaliet na stavenisku ušetríte náklady na správu a údržbu pevných záchodov.

???? POHODLIE: Mobilné TOI TOI toalety poskytujú na stavenisku pohodlné, bezpečné a čisté zázemie. Pracovníci nemusia odchádzať na toalety mimo staveniska, čo by znamenalo menej času na prácu a odpútavanie od práce.

???? FLEXIBILITA: Mobilné TOI TOI toalety sú ľahko presúvateľné a môžete ich presunúť tam, kde sú potrebné. To znamená, že môžete prispôsobiť počet záchodov na stavenisku potrebám pracovníkov a návštevníkov.

♻️ EKOLÓGIA: Mobilné TOI TOI toalety sú vybavené separačným systémom, ktorý umožňuje ekologické spracovanie odpadu a recykláciu vody. Tým sa znižuje spotreba vody a znižuje sa negatívna ekologická stopa staveniska.

Mobilné TOI TOI toalety sú dôležitým prvkom pre udržanie hygieny, bezpečnosti a pohodlia na stavenisku. Sú flexibilné, ekologické a šetria náklady na správu stavieb i prevádzku pracovísk.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty