Prenájom mobilných wc toaliet – Časté otázky, FAQ

Čo je to dlhodobý prenájom mobilnej WC toalety, alebo iného toaletného zariadenia?

Je to prenájom mobilnej WC toalety, prípadne iného toaletného zariadenia (pisoár, dezinfekčný stojan, umývadlo…) na 15 a viac dní.
Dlhodobý prenájom mobilnej WC toalety zahŕňa:

 • prepravu na miesto určenia,
 • pravidelný servis (vyčistenie a dezinfekcia WC) v dohodnutom intervale,
 • doplnenie toaletného papiera, chémie, vône a potrebných náplní,
 • ekologickú likvidáciu fekálií na čističke odpadových vôd
 • odvoz po ukončení prenájmu.

Ako účtujete (fakturujete) dlhodobý prenájom mobilnej WC toalety?

 1. Keď nie je známy termín ukončenia dlhodobého prenájmu WC toalety, nájomné vypočítame za každý kalendárny týždeň (t. j. pondelok až nedeľa).
 2. Pri začiatku prenájmu medzi prvým (pondelok) a štvrtým (štvrtok) dňom kalendárneho týždňa, vrátane, je nájomné v plnej sadzbe štandardného týždenného nájmu.
 3. Pri začiatku prenájmu od piateho dňa (piatok) kalendárneho týždňa, vrátane, je nájomné účtované až od prvého dňa (pondelok) nasledujúceho kalendárneho týždňa.
 4. Pri ukončení prenájmu do druhého dňa (utorok) kalendárneho týždňa, vrátane, nájomné za prvý (pondelok) a druhý deň (utorok), vrátane, kalendárneho týždňa neúčtujeme.
 5. Pri ukončení nájmu od tretieho dňa (streda) až do siedmeho dňa (nedeľa) kalendárneho týždňa, vrátane, nájomné účtujeme v plnej sadzbe štandardného týždenného nájmu.

Čo je to krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety?

Je to prenájom na 1 – 14 dní, vrátane. Krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety zahŕňa:

 • prepravu mobilnej WC na miesto určenia,
 • zvolený počet servisov (čistenie a dezinfekcia, odvoz odpadu),
 • záverečné čistenie mobilnej WC toalety a ekologickú likvidáciu odpadu,
 • odvoz mobilnej WC toalety z miesta umiestenia.

Ako účtujete (fakturujete) krátkodobý prenájom mobilnej WC toalety?

Výpočet ceny pri každom krátkodobom prenájme mobilnej toalety je odlišný. Závisí podľa dĺžky prenájmu (1 – 14 dní) a miesta umiestnenia mobilnej WC toalety (vzdialenosť, dostupnosť autom, prístup k WC atď.), podľa počtu prenajatých mobilných WC a vykonaných servisov (čistenie a dezinfekcia, odvoz odpadu).

Ako často čistíte mobilnú WC toaletu? Ako často treba čistiť mobilnú WC toaletu?

Štandardne postačuje vyčistiť a vydezinfikovať mobilnú WC toaletu raz do týždňa. Frekvencia čistenia a dezinfekcie však závisí od množstva ľudí, ktorí budú mobilné WC toalety používať. Pri dlhodobom prenájme mobilnej WC toalety čistíme a dezinfikujeme WC toalety každý týždeň. V prípade, že mobilnú WC toaletu bude pravidelne používať viac ľudí, tak frekvenciu čistení je možné, po dohode, zvýšiť až na tri krát za týždeň.

Čo znamená mimoriadny servis prenajatej mobilnej WC toalety?

Počas trvania dlhodobého i krátkodobého prenájmu mobilnej WC toalety si môžete objednať mimoriadne vyčistenie, dezinfekciu a vývoz odpadu. Tento mimoriadny servis (čistenie a dezinfekcia, vývoz odpadu) je spoplatnený podľa platného cenníka Toi Toi & Dixi, s.r.o.

Vykonávate aj servis, čistenie prenosných toaliet, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve?

Áno, poskytujeme čistenie a dezinfekciu aj likvidáciu odpadu z prenosných WC toaletách, ktoré nie sú majetkom Toi Toi & Dixi, s.r.o. Náklady na tento servis sú spoplatnenie podľa cenníka Toi Toi & Dixi, s.r.o.

Aké je vhodné miesto na umiestnenie mobilnej WC toalety?

Vytvorte miesto umiestnenia mobilnej WC toalety tak, aby bola v dosahu 6 – 7 metrov od bezpečného zastavenia a státia servisného (čistiaceho) vozidla Toi Toi & Dixi, s.r.o. Dostupnosť mobilnej WC toalety zabezpečte tak, aby ju bolo možné bez prekážok vyčistiť a dezinfikovať. Umiestnenie mobilnej WC toalety nesmie obmedzovať pracovníkov Toi Toi & Dixi, s.r.o. v prístupe k mobilným WC toaletám.

Na Vaše ďalšie otázky Vám radi odpovieme na info@toitoi.sk, alebo nám zavolajte na infolinku Toi Toi & Dixi, s.r.o. – 0850 850 123.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Organizujete akciu? Staviate? Máte už predstavu čo od nás budete potrebovať alebo potrebujete poradiť? Vyplňte kontaktný formulár a odošlite. Naši obchodní manažéri vás budú v krátkom čase kontaktovať a pomôžu vám s výberom.

Typ akcie
 • Hudobné podujatie
 • Športová akcia
 • Akcia pre obce a mestá
 • Stavba
Predpokládaný počet osob
 • do 249
 • 250 - 499
 • 500 - 999
 • 1 000 - 1 999
 • 2 000 - 2 999
 • 3 000 - 3 999
 • 4 000 - 4 999
 • 5 000 - 5 999
 • 6 000 - 6 999
 • 7 000 - 7 999
 • 8 000 - 8 999
 • 9 000 - 9 999
 • 10 000 - 12 499
 • 12 500 - 14 999
 • 15 000 - 17 499
 • 17 500 - 19 999
 • 20 000
odoslať