“POISTENIE” PROTI VZNIKNUTEJ ŠKODE

top_poistenie
V porovnaní s minulosťou zaznamenávame nárast prípadov vzniknutých škôd na našich toaletných kabínach zapríčinených hlavne vandalizmom a živlami. Škody na prenajatých predmetoch zapríčinené tretími stranami sú nielen nepríjemné, ale spôsobujú aj dodatočné finančné a časové náklady. Vy ako nájomca toaletných kabín ste podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka plne zodpovedný za zverený predmet nájmu a v prípade jeho poškodenia, alebo zničenia budeme od Vás požadovať náhradu škody v plnej výške.

Pre minimalizovanie Vášho rizika a bezproblémový priebeh v prípade škodovej udalosti Vám naša spoločnosť ponúka novú službu – OSLOBODENIE OD NÁHRADY ŠKODY.

Ide o výnimku zo zodpovednosti pri vzniknutých škodách na predmetoch nájmu v sume 1,5 € za kalendárny týždeň pre jeden kus. Táto služba kryje škody zapríčinené nasledovnými rizikami:

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • povodeň
 • záplava
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy
 • zrútenie skál alebo zemín
 • pád predmetov
 • vandalizmus
 • náraz vozidla

UPOZORNENIE: Táto služba nekryje škody spôsobené odcudzením.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Organizujete akciu? Staviate? Máte už predstavu čo od nás budete potrebovať alebo potrebujete poradiť? Vyplňte kontaktný formulár a odošlite. Naši obchodní manažéri vás budú v krátkom čase kontaktovať a pomôžu vám s výberom.

Typ akcie
 • Hudobné podujatie
 • Športová akcia
 • Akcia pre obce a mestá
 • Stavba
Predpokládaný počet osob
 • do 249
 • 250 - 499
 • 500 - 999
 • 1 000 - 1 999
 • 2 000 - 2 999
 • 3 000 - 3 999
 • 4 000 - 4 999
 • 5 000 - 5 999
 • 6 000 - 6 999
 • 7 000 - 7 999
 • 8 000 - 8 999
 • 9 000 - 9 999
 • 10 000 - 12 499
 • 12 500 - 14 999
 • 15 000 - 17 499
 • 17 500 - 19 999
 • 20 000
odoslať