Naše produkty tvoria mobilné sanitárne zariadenia, hygienické riešenia a služby, ktoré ponúkame na prenájom pri verejných či súkromných podujatiach, na staveniskách, pracoviskách a iných miestach. TOI TOI & DIXI mobilné sanitárne produkty dosahujú vysokú kvalitu a štandard porovnateľný s hygienickými zariadeniami, ktoré sú pevnou súčasťou budov. Sú vyrobené spôsobom, ktorý je maximálne šetrnný k zdrojom energií a k životnému prostrediu. V našom hodnotovom rebríčku je už mnoho rokov na prvom mieste pozitívny vzťach k ochrane životného prostredia a zavádzanie rôznych procesov odstraňujúcich negatívny dopad na planétu a ľudí. V roku 2022 sme však urobili rozhodujúci krok ďalej a začali sme zavádzať systematické riadenie trvalej udržateľnosti. Náš prístup teraz výrazne presahuje hranice základných oblasti ako sú šetrenie zdrojov a predchádzanie vzniku odpadu. Tento prístup uplatňujeme v troch strategických pilieroch: Služby a produkty, Životné prostredie, Zamestnanci.

Služby a produkty

Služby a produkty

Už pri vývoji produktov a služieb sa začína naša cesta k trvalej udržateľnosti. V základných oblastiach tohto strategického piliera – hygiena, výskum a vývoj, výroba – dbáme na procesy v súlade s trvalou udržateľnosťou. Našim záväzkom je vytvárať dostupnú hygienu a významne prispievať k ochrane a prevencii zdravia, najmä počas pandémií. Vyvíjame a vyrábame trvanlivé produkty s dlhodobou použiteľnosťou. Zdroje energií a surovín šetríme prostredníctvom upcyklácie a recyklácie. Výrobu TOI TOI & DIXI produktov podporuje naše vlastné oddelenie výskumu a vývoja, ktoré neustále prináša nové perspektívne riešenia a optimalizuje naše produkty so službami, ktoré sú zamerané na trvale udržateľnú budúcnosť.

Fakty a čísla
 • Servisa Godišnje 11 359 738 Servisov za rok
 • 314 717 Mobilných toaliet
 • 25 292 Kontajnerov
 • > 20 ročná životnosť produktov

Životné prostredie

Životné prostredie

Sme si vedomí toho, že náš obchodný model si tiež vyžaduje, aby sme výrazne prispeli k ochrane životného prostredia. Z tohto dôvodu neustále meriame a analyzujeme ekologický dopad našich činností počas našich obchodných aktivít. Opatrným využívaním zdrojov, minimálnym používaním chemických čistiacich prostriedkov a správnou likvidáciou odpadov sa snažíme minimalizovať vplyv nášho konania na životné prostredie.

Fakty a čísla
 • Servisa Godišnje 77 479 154 PREJAZDENÝCH KM
 • 74 420 METRICKÝCH TON CO2
 • 210 443 700 L ČERSTVEJ VODY
 • 1 581 843 517 L ÚSPORY VODY

Zamestnanci

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú vďaka svojej odbornosti, nasadenosti a motivácii základom úspechu skupiny TOI TOI & DIXI aj pri snahách v oblasti trvalej udržateľnosti. Dôsledné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je preto pre nás najvyššou prioritou. Minimalizujeme všetky možné riziká a neustále optimalizujeme bezpečnosť pri práci. Sústavné vzdelávanie a školenie zamestnancov, ako aj firemná kultúra charakterizovaná rôznorodosťou a vzajomným rešpektom sú základom našej spolupráce.

Fakty a čísla
 • 27 KRAJÍN
 • 4 019 ZAMESTNANCOV
 • 1 941 SERVISNÝCH TECHNIKOV
 • 44 ROKOV VEKOVÝ PRIEMER

Stiahnite si krátku správu

Krátka správa o udržateľnosti 2022

Touto krátkou správou by sme vás chceli aktuálne informovať o tom, ako ukotvujeme prístup k udržateľnosti v TOI TOI & DIXI. Dozviete sa v nej, ktoré procesy i opatrenia trvalej udržateľnosti sme už integrovali, ktorým výzvam práve čelíme a ktorým budeme čeliť v budúcnosti.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty