Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Najvyššiu "Toi Toi cenu" má pre nás ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. 

Deň Zeme

Prinášame pre ľudí hygienu a čistotu, ale nie znečistené životné prostredie.

Neviete, koľko sanitárnej techniky potrebujete na stavbu, pracovisko či podujatie?

Pozrite si odporúčania pre dlhodobý a krátkodobý prenájom sanitárnej techniky.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty