AKO A ČÍM ZABEZPEČIŤ STAVBU?

Stavebný zákon, teda Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je právny predpis SR, ktorý usmerňuje zriaďovanie a prevádzku stavenísk počas výstavby.

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti.

Zdravie a hygiena sa netýka len ľudí, ale aj organizácií. Ide o „finančné zdravie a hygienu“.

Neviete, koľko sanitárnej techniky potrebujete na stavbu, pracovisko či podujatie?

Pozrite si odporúčania pre dlhodobý a krátkodobý prenájom sanitárnej techniky.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty