V spoločnosti TOI TOI & DIXI sa dlhodobo zaoberáme vývojom prenosnej sanitárnej infraštruktúry. Ponúkame služby ktorými vytvárame efektívne toaletné priestory a prostredia pre hygienu. Mobilné hygienické riešenia a koncepty dodávame všade tam, kde sú potrebné, aby poskytli úroveň pohodlia, ktorá sa zvyčajne nachádza len v stálych budovách. Veľký význam prikladáme tomu, aby sme svoju činnosť vykonávali spôsobom, ktorý šetrí zdroje a chráni životné prostredie. V oblasti udržateľnosti sme v pozícii lídra. Kontinuálnym zdokonaľovaním našich výrobkov a služieb, znižovaním vplyvu našich činností na životné prostredie, vytváraním rešpektujúceho a bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov aktívne prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju. Od zavedenia systému riadenia udržateľnosti v roku 2022 sme v týchto oblastiach prešli dlhú cestu a tento pokrok teraz dokumentujeme v našej správe o udržateľnosti. 


Naša stratégia udržateľnosti stojí na troch pilieroch: "Produkty a služby", "Životné prostredie" a "Zamestnanci". Každý z týchto strategických pilierov je štruktúrovaný do akčných oblastí podľa činnosti. Táto štruktúra nám umožňuje riadiť naše aktivity v oblasti udržateľnosti systematicky a s dlhodobou perspektívou. Zároveň to dodáva transparentnosť pri informovaní o aktualizáciach o pokroku.

Aktuálnu správu o udržateľnosti si môžete stiahnuť tu:

Produkty & Služby

Pri našich produktoch a službách poskytujeme inovatívne riešenia, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov a podmienky udržateľnosti. Potreby našich zákazníkov zabezpečujeme najvyššou úrovňou hygieny a zvyšovaním počtu mobilných toaliet, ktoré majú umývadlá a dávkovače dezinfekčných prostriedkov. Náš záväzok pre poskytovanie špičkovej hygieny je evidentný aj z nášho nového radu produktov TOI® HYGIENE+, v ktorom sú kľúčové komponenty vyrobené s použitím inovatívneho antimikrobiálneho materiálu. A čo sa týka udržateľnosti, investujeme do dlhej životnosti výrobkov, energetickej účinnosti a používania materiálov šetrných k životnému prostrediu. Jedným z kľúčových spôsobov, ako to robíme, je zvyšovanie podielu recyklovaného materiálu v našich produktoch. Ukážkovým príkladom sú naše toaletné jednotky DIXI® GREEN, ktoré obsahujú minimálne 50 % recyklovaného plastu z čoho veľkú časť tvoria staré rybárske siete.

87,6 % umývadiel

87,6 % všetkých našich novovyrobených mobilných toaliet majú umývadlá

50 % recyklovaných surovín

Celkové množstvo surovín z recyklovaných zdrojov pri výrobe toaletných kabín bude do roku 2025 predstavovať 50 %. Okrem iných materiálov sa na to využijú aj staré rybárske siete a výstroj.

"Dvojnásobne udržateľný"

"Je skvelé, že naše dvojnásobne udržateľné jednotky DIXI® GREEN majú u našich zákazníkov taký úspech! Hovorím "dvojnásobne udržateľné", pretože chránia životné prostredie vďaka svojej dlhej životnosti a recyklovanému materiálu, ktorý sa používa pri ich výrobe."

Fakty a čísla
 • Servicios año 12 668 605 Servisov za rok
 • Toilets 425 943 Mobilných toaliet
 • Tiempo de Vida > 20-ročná životnosť
 • Sostenibilidad

Životné prostredie

Ochranu životného prostredia berieme veľmi vážne a aktívne podnikáme kroky na zníženie emisií a zabránenie znečisteniu. Napríklad postupne prechádzame na alternatívny pohon nášho vozového parku servisných vozidiel, pretože to je v súčasnosti najväčšia páka, ktorú máme na zníženie emisií CO2. Takisto vážne dbáme na efektívne a ohľaduplné využívanie prírodných zdrojov našej planéty. To nás viedlo k štandardizácii a optimalizácii našich procesov a služieb s cieľom znížiť spotrebu vody a chemikálií na minimum. Náš neustály výskum v oblasti zlepšovania procesov znamená, že neustále znižujeme našu ekologickú stopu.

"Nikdy nevyprodukoval tak málo CO2"

"Za celé roky, čo pracujem ako vodič TTD, som nikdy nevyprodukoval tak málo CO2 zo svojich servisných jázd ako teraz. Rozhodne sme sa posunuli o jeden alebo dva stupne vyššie v našom záväzku k udržateľnosti."

50 % servisných vozidiel s alternatívnym pohonom

50 % všetkých nových služobných vozidiel bude do roku 2028 vybavených alternatívnymi pohonmi.

Spotreba energie pre 56 domácností

56 domácností by mohlo pokryť svoju ročnú potrebu elektrickej energie pomocou 5 fotovoltaických elektrární, ktoré prevádzkuje skupina TOI TOI & DIXI v Poľsku.

Fakty a čísla
 • Servicios año 78 milionov najazdených km
 • 36,672 ton CO2*
 • 126 943 m³ Čerstvej vody**
 • Sostenibilidad

Zamestnanci

Voči našim zamestnancom máme osobitnú zodpovednosť lebo bez nich, bez ich práce, odhodlania a motivácie by TOI TOI & DIXI Group nebola taká úspešná, aká je dnes. K tejto zodpovednosti patrí aj vytváranie kvalitného a bezpečného pracovného prostredia – oblasť, ktorá je našou najvyššou prioritou. Dôsledným a nekompromisným riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimalizujeme riziká pre našich ľudí. Veľký význam prikladáme aj rozširovaniu a zlepšovaniu ponuky interných školení. Priebežné školenia a odborný rozvoj sú totiž kľúčom k tomu, aby si naši zamestnanci mohli neustále rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti. Investujeme do ich ďalšieho odborného rozvoja, aby si mohli rozširovať svoje zručnosti a napredovať vo svojej kariére. Popri tom aktívne vytvárame firemnú kultúru založenú na otvorenosti, rozmanitosti a vzájomnom rešpekte. To si vyžaduje nepretržitú komunikáciu a intenzívny kontakt s kolegami na všetkých úrovniach.

"Otvorený, rešpektujúci a konštruktívny" 

"Aké je tajomstvo nášho opakovaného úspechu pri zavádzaní inovácií? Je to skutočnosť, že pracujeme v rôznorodých tímoch, sme vždy konštruktívni vo vzájomných vzťahoch, otvorení a úctiví voči ostatným."

"Ďaleko za hranicami bežného"

"Školenie, ktoré poskytujem, robí zo zamestnancov plnohodnotných pracovníkov v oblasti bezpečnosti práce – presahuje rámec bežných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vďaka tomu je naša organizácia bezpečnejšia, a to vo všetkých spoločnostiach skupiny."

3 242 Zamestnancov

Len v piatich krajinách s najvyššími obratmi pracuje pre skupinu TOI TOI & DIXI 3 242 zamestnancov, pričom takmer 70 % z tohto počtu tvoria naši vodiči servisných automobilov.

Fakty a čísla
 • 5 320 ZAMESTNANCOV
 • 2 212 VODIČOV SERVISNÝCH VOZIDIEL
 • 44 ROKOV – VEKOVÝ PRIEMER zamestnancov**
 • Sostenibilidad

*Súčet zo skutočných údajov o emisiách rozsahu 1 a 2 v piatich krajinách s najvyšším obratom v skupine TTD.
**v piatich krajinách skupiny TTD s najvyšším obratom

Stiahnite si krátku správu o udržateľnosti

V našej aktuálnej "Správe o trvalej udržateľnosti 2023" by sme vás chceli informovať o tom, ako sme zakotvili princípy udržateľnosti v spoločnosti TOI TOI & DIXI. Nájdete v nej procesy a opatrenia, ktoré sme v tejto v oblasti a v ktorých pilieroch integrovali. Zoznámite sa s akým výzvami v súčasnosti čelíme a s akým budeme čeliť v budúcnosti.

*Súčet zo skutočných údajov o emisiách rozsahu 1 a 2 v piatich krajinách s najvyšším obratom v skupine TTD.
**v piatich krajinách skupiny TTD s najvyšším obratom

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty